Trollstasjonen, Dronning Maud Land i Antarktis

LNSS’ oppdrag for Kongsberg Satellite Service (KSAT) spenner virkelig fra Arktis til Antarktis.

LNS Spitsbergen har siden 2004 vært engasjert av Kongsberg Satellite Service AS, KSAT, for å utføre tjenester på Trollstasjonen i Antarktis. Arbeidet pågår i sommersesongen, som på Antarktis er fra november til februar.

Forskningsstasjonen Troll er bemannet hele året. Transport av personell inn til Troll går enten med fly fra Sør-Afrika via den russiske Novo-basen eller med direkte fly fra Norge. Troll har egen flyplass som bygges på is i sommersesongen.

Alt materiell transporteres med båt til iskanten, omtrent 300 kilometer fra Troll. Materiellet transporteres videre fra iskanten og inn til Trollstasjonen på sleder trukket av bandvogner og tråkkemaskiner.

LNSS har blant annet hatt oppdrag med å bygge infrastruktur i form av kabelgater og veier, samt å fundamentere og montere antenner. Det er bygget antenner for kommunikasjon mellom Troll og omverdenen, inkludert en trackingantenne som benyttes av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og amerikanske NASA. LNSS har også bygget antenner for EUMETSAT. Denne antennen foretar jordobservasjoner og overvåker miljøet, og vil bidra til å forstå hvordan metrologien fungerer i Antarktis, også sett i forhold til det globale klimaet.

Logistikken i dette prosjektet er meget komplisert. Klimaet er hardt, og arbeidet er svært krevende da det er begrenset tilgang til maskiner og utstyr. Videre stilles det store miljøkrav til alle aktører.

Trollstasjonen og KSAT aktivitet økes stadig og vil pågå i årene som kommer.

Prosjektnavn: Troll – anleggsarbeider
Byggherre: Kongsberg Satellite Service AS
Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
Byggetid: 2004 – d.d.