Trivsel og trygghet

LNSS’ viktigste ressurs er kompetente og engasjerte medarbeidere som trives på jobb og har en trygg arbeidshverdag.

Vi er en stor virksomhet med mange ansatte og til dels krevende arbeidssituasjoner, og det er viktig for både eiere og styret at alle medlemmer i LNS-familien har det bra på jobb.

Våre HMS-mål
• Ingen medarbeidere skal bli syke eller skadet av å gå på jobb
• Arbeid og aktiviteter i LNSS skal gjøres på en slik måte at uheldige påvirkninger på ytre miljø blir minimale
• Arbeidet skal bidra til å skape en meningsfylt tilværelse for den enkelte anstte, og hver enkelt skal gis mulighet til å utvikle seg gjennom sitt arbeid
• Arbeidsmiljøet skal være preget av trivsel og godt humør

ISO-sertifisering og IA-bedrift
Vi jobber systematisk med HMS og har dedikerte stillinger i organisasjonen som jobber fulltid innen fagfeltet. Vi gjennomfører jevnlige revisjoner i hele virksomheten og er sertifisert innen kvalitet og miljø gjennom ISO 9001 og 14001.

LNSS er en IA-bedrift, og vi skal bidra til at ansatte kan være i arbeid med den funksjonsgraden de har – også i perioder med sykdom og skader. Dette bidrar til trivsel og mening, og gjør veien tilbake til arbeid kortere.