Utvidelse av Sysselmannens administrasjonsbygg

LNSS fikk jobben med å utvide Sysselmannens administrasjonsbygg i Longyearbyen.

Tilbygget er på 600 kvadratmeter og går over to plan, som består av blant annet kontor, arkiv, møterom og en fengselscelle. De bærende elementene er i massivt tre – et fleksibelt treverk med gode miljø- og brannegenskaper. Bygget er satt på stålpæler som er boret ned til den premafrosne grunnen og utformingen av bygget gjør at det ikke skjer varmetransport gjennom gulv til grunnen. Bygget ble åpnet i 2015.

Prosjektnavn: Utvidelse av administrasjonsbygg Sysselmannskontoret
Byggherre: Statsbygg
Entrepriseform:
 Totalentreprise
Byggetid: 2014-2015