Svalbard Globale frøhvelv

LNS har stått for byggingen av Svalbard Globale frøhvelv på oppdrag for Statsbygg. Prosjektet er finansiert av den norske stat og Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig for frøhvelvet.

Frøhvelvet, som ligger ved foten av Platåfjellet på Svalbard, er et sikkerhetslager og tilbyr gratis oppbevaring av frø fra mat- og nytteplanter fra hele verden. Det finnes i dag rundt 1700 nasjonale frøhvelv verden over. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller ressursmangel, vil frøsamlingene kunne reetableres med frø fra Svalbard. Det ble i 2017 sendt rundt 50 000 frø tilbake til frøbanken i Aleppo, Syria, etter at den ble ødelagt av krigshandlinger for å gjenoppbygge nye, fullstendige genbanksamlinger der.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller, som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget kjøleanlegg drevet med strøm fra det lokale energiverket, holdes en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Den isolerte beliggenheten og permafrosten var to av grunnene til at frøhvelvet ble lagt til Svalbard.

Å bygge tunnel i permafrost, sammen med en utfordrende geologi har gjort dette et komplisert byggeprosjekt som vi er meget stolte av. Landbruks- og matdepartement samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet. Kommisjon for genetiske ressurser i FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) og FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser er viktige internasjonale støttespillere.

Prosjektnavn: Svalbard Globale frøhvelv
Byggherre: Statsbygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2007 – 2008
Verdi: 50 mill. NOK