En trener som trener barn
En trener som trener barn

Samfunnsansvar

Vi i LNSS er en engasjert samfunnsaktør med sterk lokal forankring.

Samfunnet i Longyearbyen er i endring. Det er ikke lenger kullindustrien som står sterkest, nå er det forskning, turisme og utdanning som preger næringslivet. Det er økt fiskeritilgang og nye ferdselsruter for skipstrafikk. Alt dette representerer enorme utviklingsmuligheter for lokalsamfunnet vårt.

Vi i LNSS ser fremover, ønsker å påvirke i en positiv retning og bidra til etableringen av nye næringer som vil utvikle Svalbardsamfunnet og skape arbeidsplasser.

Vårt engasjement i samfunnet i Longyearbyen går over mange plan, f.eks. innen utdanning. Vi er en del av den videregående skolens utplasseringsprosjekt hvor elever ved siste året på byggteknikklinja er utplassert i én dag i uka. Det er tre bedrifter med i prosjektet, og etter en periode bytter elevene bedrift. De får med dette mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner og en introduksjon til det lokale arbeidslivet. Vi tilbyr også både lærlingplasser og sommerjobb for ungdommen.

LNSS er også en viktig bidragsyter innen kultur og idrett i Longyearbyen og støtter blant annet Polarjazz, Dark Season Blues og Svalbard skimaraton.