Forretningsområder

Logistikk
& lager

Tankanlegg, 
drivstoff & bunkers

Anleggsdrift

Bolig & eiendom

Byggavdeling

Mekanisk verksted

Logistikk og lager

Vår logistikkavdeling sørger for all godsflyt fra A til Å, i hele verden. Vi chartrer egne skip for frakt av større materiell til Svalbard og vi benytter returen til å f.eks transportere kildesortert avfall fra Svalbard. Internt på øygruppa kan vi benytte doser, fly og skip for transport, alt etter oppdragets natur. Ved komplekse oppgaver i forbindelse med prosjekter samarbeider vi tett med både leverandører, prosjektleder og våre egne involverte avdelinger.
Lageranlegget vårt ligger optimalt plassert i kaiområdet i Longyearbyen. Her tilbyr vi lagring i en stor kaldhall, frysehall, temperert lager og frostfritt lager. Anlegget er grønt, og det tilføres ikke energi til varme da vi benytter varmegjenvinning fra vårt kompressoranlegg som bruker CO2 som kjølemedium. All belysning er LED og styrt med bevegelsessensor eller tidsstyring for lavest mulig energibruk. Både lageranlegget, våre containere og containerlagringsplass utendørs er til utleie både for bedrifter og privatpersoner.

Tankanlegg, drivstoff & bunkers

Med LNS Ocean utvider og bedrer LNSS tilbudet innen energi og drivstoff på Svalbard. Vi retter oss mot både det maritime og landbaserte markedet på Svalbard.  LNS Spitsbergen / LNS Ocean er helt alene om å kunne tilby kundene muligheten å velge produktleveranse fra enten tankanlegg, bil eller tankskip. Kundene kan være trygge på at vi dekker hele Svalbard, i samsvar med Polarkodekravene. Vi er alltid tilgjengelige – hele året rundt.  

Referanseprosjekter

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Anleggsdrift

LNSS tilbyr alt innen bygg og anleggsarbeid, blant annet VA anlegg, landskapsutforming, vei- og tomtebygging, miljøsanering/riving, fundamentering, grunnundersøkelser, felttransport, massetransport, utstikking og oppmåling. Med over tyve års erfaring fra bygg- og anleggsdrift i polare strøk har vi opparbeidet en unik kompetanse og vi videreutvikler til stadighet våre løsninger. 

Bolig & eiendom

LNSS  er en betydelig aktør i boligmarkedet på Svalbard. Som byggherre har vi i samarbeid med Hålogaland Element oppført over 180 boliger på Elvesletta Nord og Sør. På Elvesletta Nord har vi også bygget næringsarealer for salg og utleie. Én tredjedel av leilighetene har vi beholdt som utleieobjekter. Primært er egne ansatte leietakere men vi leier også ut til andre.
Totalt drifter og forvalter eiendomsavdelingen ca 70.000 kvm bolig og næringseiendom som inneholder både smått og stort innen næringsdrift som lager, verksteder, tankanlegg osv.

Referanseprosjekter

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Byggavdeling

LNSS utfører både totalentrepriser og mindre oppgaver innen tradisjonelle byggeoppdrag. Vi tilbyr flerfaglig utførelse med egne ansatte, blant annet sveisere, anleggsmaskinførere, kranførere, riggoperatører, tømrere, betongarbeidere og forskalingsnekkere. Våre ingeniører og teknikere står for all kalkulering, oppfølging og beregninger. Alle våre ansatte har høy faglig kompetanse og besitter unik kunnskap om hvordan byggeoppdrag kan løses best mulig under krevende, arktiske forhold.

Mekanisk verksted

Ved vårt mekaniske verksted kan vi produsere, reparere og levere alt av stålprodukter – både for egne prosjekter, andre bedrifter og privatpersoner. Vi har et godt utvalg på vårt delelager og har også mulighet til å dreie og lage deler. Dette gjør at vi kan tilby unik nødhjelp, spesielt innen det maritime, i Svalbardområdet.
Alle våre sveisere har høyest mulige sertifisering og kan utføre oppdrag både ved maritime og landbaserte prosjekter. Ansatte fra verkstedet er også aktive felt- og prosjektarbeid, både på lokalt på Svalbard som for KSAT, og internasjonalt som prosjektene i Antarktis.