Miljøbedriften LNSS

Miljøet på Svalbard er utrolig sårbart og for oss i LNSS er det å bevare omgivelsene og naturen høyt prioritert.

Svalbard har høyarktisk beliggenhet, og den sparsomme nedbøren her gjør at området karakteriseres som arktisk ørken. Vegetasjonen her er unik, og spor i terrenget som følge av menneskelig aktivitet vises godt. Rundt 60% av øygruppa er vernet i form av nasjonalparker og natur- og fuglereservater for å ivareta natur og dyreliv.

ISO-sertifisering
I LNSS står det å bevare omgivelsene og naturen for fremtiden høyt. Vi er ISO 14001-sertifisert, som innebærer at vi jevnlig blir revidert og kontrollert i alt vi gjør. Blant annet tenker vi miljø i alle arbeidsoperasjoner, vi jobber forebyggende mot utslipp og brudd på myndighetskrav, sorterer alt avfall etter avfallsplan og jobber aktivt med substitusjon av kjemikalier.

Miljølovgivning
Vi er fullt oppdatert på  den strenge miljølovginingen som regulerer all aktivitet i Svalbardområdet, ikke minst innen avfallssortering og utslipp. Lovgivningen skal sikre at den sårbare naturen ivaretas, samt bevaring av kulturminner og gamle anlegg.
Maskinbruk i et så ømfintlig miljø som det Svalbard-naturen representerer er underlagt strenge regelverk som vi naturligvis følger. Vi tilpasser logistikk og planlegging slik at all felttransport foregår på snø i vintersesongen for å skåne terrenget mest mulig. Maskinparken moderniseres hele tiden og vi benytter både elektrisk gravemaskin og borerigg.