Kontakt oss

Hovedkontor:

Telefon: 79 02 49 50

Send e-post

Besøksadresse:

Vei 605 2
9170 Longyearbyen

NØKKELPERSONELL:

Frank Jakobsen
Adm. dir.

Robert Jonassen
Økonomisjef

Arne Gunhildberget
Prosjektdirektør

Remi Hermansen
Logistikksjef

Kjell Olsen
IT Sjef

Ørjan Olsen
Eiendomssjef
Utleie/salg bolig og næringseiendom

Stein Erik Myre
Anleggsleder

Marius Larsen
Anleggsleder bygg

Nina Finanger
Lønn og personalleder

Tone Terjesen
Container- og lagerleie

Mathias Mørk
Driftsansvarlig eiendom

Hovedkontor:

Telefon: 79 02 49 50

Send e-post

Besøksadresse:

Vei 605 2
9170 Longyearbyen

NØKKELPERSONELL:

Frank Jakobsen
Adm. dir.

Robert Jonassen
Økonomisjef

Arne Gunhildberget
Prosjektdirektør

Remi Hermansen
Logistikksjef

Kjell Olsen
IT Sjef

Ørjan Olsen
Eiendomssjef
Utleie/salg bolig og næringseiendom

 

Stein Erik Myre
Anleggsleder

Marius Larsen
Anleggsleder bygg

Nina Finanger
Lønn og personalleder

Tone Terjesen
Container- og lagerleie

Mathias Mørk
Driftsansvarlig eiendom