Innovasjon i Arktis

På grunn av utfordringene og mulighetene vi står over for på Svalbard generelt, og i Longyearbyen spesielt, etterstreber vi i LNSS å alltid være fremtidsrettet og nytenkende.

Fra pol til pol
Et av våre største konkurransefortrinn er vår unike polare kompetanse, som vi har benyttet ikke bare på Svalbard, men i hele den polare verden. Sammen med moderselskapet vårt, LNS, er vi representert i arbeidsgrupper, høringsprosesser, og i utdanningssammenheng. Vi er også tilstede på konferanser som f.eks. Arctic Circle i Reykjavik, den største konferansen for arktiske virksomheter. 

Teknologi og utvikling
Krevende, arktiske forhold skaper rom for nyvinninger og vi har spesialkompetanse innen fundamentering i permafrost. Våre løsninger benyttes i fundamenteringen i de fleste byggene i Longyearbyen. 
For KSAT på Platåberget og den norske forskningstasjonen Troll i Antarktis leverer vi både fundamentering og montering av antenne og radomer som skal tåle ekstreme påkjenninger. 

Jotuns teststasjon
Flere selskaper ser verdien i å tilegne seg kunnskap i arktiske strøk. Jotun, verdens største malingsprodusent, åpnet en teststasjon for sine produkter i 2015. Teststasjonen er bygd av LNSS og vi står for driftingen. Stasjonen har som formål å teste hvordan maling og coating-systemer fungerer under påvirkning av det arktiske klimaet.