Infrastruktur, grunn og fundamenter Gruvedalen

Statsbygg mistet flere boenheter i snøskred i 2015 og 2017. Dette skapte boligmangel i Longyearbyen og for å dekke behovet ble det planlagt 60 nye modulbaserte boliger.

Prosjektet var delt i to entrepriser som pågikk parallelt: bolig ved Skanska og infrastruktur/grunn og fundamentering ved LNS Spitsbergen. LNSS’ arbeider innebar infrastruktur både på og i tilknytning til tomten, samt bearbeiding av grunn og fundamenter til de nye boligene. Infrastrukturarbeidene var omfattende og inkluderte utvidelse og etablering av vei- og gangfelt på tomten og tilstøtende områder, omlegging av fjernvarmenett og ny teknisk infrastruktur på enkelte tomter.

LNS Spitsbergens leveranse:

  • Tomt og veibygging på ca 20.000 m3
  • Fremføring av vann og fjernvarme
  • Høyspent og gatelys, ca 1100 m grøft
  • Fundamentering med peling og stålramme for bygg, ca 3000 m pelig
  • Trebro
  • Gabionmurer
  • Lekeplass
  • Avskjærende grøfter

Prosjektnavn: Infrastruktur/grunn og fundamenter Gruvedalen
Byggherre: Statsbygg
Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
 
Byggetid: 2018-2019