Historie og verdier

Sammen med vårt moderselskap, LNS AS, deler vi i LNS Spitsbergen følgende verdier: Stolt, Uredd, Løsningsorientert og Humør. Våre verdier hjelper oss til å ta riktige beslutninger og forteller noe om hvordan vi samhandler med hverandre, kunder og samfunnet for øvrig. Verdiene skal gi oss kraft til både å ha det humørfylt og spennende på jobb – hver eneste dag!

5 arbeidere med orange uniform, hjelm med lys og hørselvern

Da Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) i 2003 solgte seg ut av Leonhard Nilsen og Sønner Store Norske AS (LNSN) ble selskapet overtatt av LNS. Året etter ble navnet LNSN forenklet til LNS Spitsbergen og selskapet slik vi kjenner det i dag begynte å ta form. 

LNSS’ hovedaktivitet var på dette tidspunktet alle støttefunksjoner rundt gruvedriften i Svea Nord: kulltransport, lasting av skip, renovasjon, vedlikehold av infrastruktur, godskjøring, busskjøring og anleggsvirksomhet. Fra 2005 stod LNSS også for veivedlikehold inne i gruva.

Utover 2000-tallet utvides LNSS’ forretningsområder til entreprenørvirksomhet, feltarbeid, bygging av boliger og næringsareal, alle typer verkstedtjenester, fundamenteringsboring, betongproduksjon, tankanlegg, drivstoff- og bunkersdistribusjon, terminal og logistikktjenester – for å nevnte noen.

Fra å være tungt inne i gruvevirksomhet i starten, er LNS Spitsbergen i dag et selskap som arbeider for hele det moderne Svalbardsamfunnet, hvor forskning, innovasjon og næringsutvikling står i fokus.

LNS-konsernets historie

Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) ble etablert i 1961 av Malvin Nilsen og hans far Leonhard Nilsen. Siden etableringen har selskapet vokst fra å være en tradisjonnell, nordnorsk familiebedrift til å bli et konsern som i 2020 består av 13 selskaper. 

Maskinparken var i oppstarten beskjeden og bestod av én eneste maskin – en bulldoser med gravemaskin bakpå.

LNS har i dag en svært stor og moderne maskinpark og er i front når det gjelder å utvikle og benytte ny teknologi.

Veien til det konsernet vi ser i dag, med ca 750 ansatte og en omsetning på rundt 2,7 mrd., har vært spennende, med mange milepæler.

Hovedkontoret til LNS AS ligger på Strandland i Andøy og prosjektene våre finner du i Norge, Antarktis, Hong Kong, Chile, og på Svalbard, Grønland og Færøyene. LNS spenner seg med andre ord fra Nordpolen til Sydpolen.

Vår verdensomspennende virksomhet er gjennomførbar fordi vi er flinke til å se og skape
muligheter. Vi er pålitelige, med beina godt plantet på nordnorsk jord, samtidig som vi er modige, nytenkende og villige til å satse på
spennende prosjekter uavhengig av geografisk plassering.

LNS-konsernet:

• Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS
• LNS AS (Leonhard Nilsen & Sønner AS)
• Hålogaland Element AS
• LNS Spitsbergen AS
• LNS Ocean AS
• LNS Clearing AS
• Svalbard Busservice AS
• Svalbard Auto AS

• Svalbard Buss og Taxi AS
• LNS Mining AS
• Greenland Ruby DK APS
• Greenland Ruby AS
• LNS Greenland AS

Tilknyttede selskaper:

• Rana Gruber AS
• Lomvia AS
• LNS Spitsbergen Eurosupply Ship Chandler