Forskningsstasjonen Norvegia på Bouvetøya

Bouvetøya er ei norsk øy i Sørishavet som ligger 2200 km sør for Sør-Afrika og 1700 km nord for Dronning Maud Land. Den er kjent som verdens mest utilgjengelige øy, og er toppen av en vulkan. 

Det har tidligere vært oppført flere mindre bygg på øya i forbindelse med forskning, men samtlige har gått tapt på grunn av vær og vind. Viktigheten av å ha en permanent bygning som plattform for gjennomføring av forskningsaktivitet på Bouvetøya, gjorde at Norsk Polarinstitutt prioriterte å sette opp et nytt bygg. LNSS fikk oppdraget med å få på plass en ny forskningstasjon under særs utfordrende forhold. Vi stod for fundamentering i stål som stasjonen, som kom i prefabrikerte moduler, ble montert på. Stasjonen som heter Norvegia ligger på Nordstranda, det eneste sikre og tilgjengelige stedet for landgang på øya.

Prosjektnavn: Forskningsstasjonen Norvegia
Byggherre: Norsk Polarinstitutt