Bharati, Princess Elizabeth Land, Antarktis

Som en av fem inviterte tilbydere på verdensbasis, vant LNSS entreprisen på grunnarbeid for den indiske forskningstasjonen Bharati i Antarktis. Oppdragsgiver var det Indiske polarinstituttet NCOAR.

Byggingen av Bharati var delt opp i to byggetrinn; Fase 1 sesongen 2010-2011, som omfattet infrastruktur og fundamentering for stasjonsbygningen. Fase 2 i 2011-2012, omfattet selve stasjonsbygningen.

Den 26. september 2010 seilte vi ut fra Risavika havn i Tananager og hadde da med alt av verktøy, materiell, utstyr og maskiner som skulle til for å utføre kontraktsarbeidet som omfattet:

  • Komplett tankanlegg med fyllingsstasjon. 13 stk tanker som hver enkelt er på 24000 liter.
  • Etablering av helikopterlandingsplass i betong på 30 x 30 meter.
  • Fundamentering (peler og betong) til selve forskningsstasjonen, som er ca 30 x 50 meter og 12 meter høy.
  • Etablering av rørgatetraséer i stål (fra 1,5 til 6 meter over bakken), ca 720 meters lengde. Avløp, vann og drivstoffledninger.
  • Bygging av ca 300 meter anleggsvei.

Totalt sendte LNSS til ned 87 stk 20′ containere på totalt ca. 1400 tonn fra tre forskjellige havner:

  • Betongelementer på 115 tonn, fra kai i Namsos den 23. september 2010 
  • Drivstofftankene samt en container med strømaggregatene, fra Tyskland den 30. september 2010
  • Resterende materiell fra Tananger den 26.september 2010

Inkludert i utstyrsmengden var alt av bygningsmateriell, forbruksmateriell, komplett operativt verksted, kjøkken og kontorfasiliteter pluss ivaretagelse av sanitærforhold, mat, klær og alt av små ting som det måtte kunne finne på å være bruk for. Dette inkluderte også utstyr for å produsere både strøm og vann, telt og containere, samt en liten park med anleggsmaskiner: gravemaskin, borrerigg m/kompressor, dozer, vals, hjullaster, teleskoptruck, betongblandemaskiner og to stk MenziMuck.

Totalt ble 25 arbeidere sendt nedover i forbindelse med dette prosjektet. Utreise fra Cape Town var den 1. november 2010 med lasteskipet Ivan Papanin og alle reiste hjem samme vei når alle arbeidene var utført.  Avstanden fra Cape Town til Bharati er ca 9000 km og turen tok 18 dager. Arbeidstakerne kom fra følgende firma; LNS, LNS Spitsbergen, Imenco AS, Spitsbergen VVS AS, J.M. Hansen AS, Varhaug Bygg & Montasje AS og fra Construction Nascent Technologies (India).

Alle arbeidere bodde om bord i lastebåten og det ble rigget opp spisemuligheter og nødovernatting på land. Skipet gikk nesten helt inn til land og arbeiderne fikk da en reisestrekning mellom skip og byggeplass på noen få hundre meter som var et meget godt utgangspunkt ettersom at dårlige isforhold kunne mangedoblet denne avstanden. Selve byggeplassen lå på østsiden av kontinentet på en liten halvøy, Bharati Island, mellom Thala fjord og Quility Bay i Larsemann Hills regionen i Princess Elizabeth land.

Oppdraget gikk da ut på å fundamentere for forskningstasjonen, levere og montere tankanlegg, samt øvrig infrastruktur som røranlegg og veier. Fremdriften ble godt overholdt og vi returmerte etter endt utførelse tre uker før tiden. LNSS har over to sesonger vært engasjert på Bharati. I fase 2 bygget vi rørgater, pumpestasjon og vanninntak fra sjøen.

 

Prosjektnavn: Bharati Phase 1
Byggherre: National Centre for Antarctic & Ocean Research
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2010-2011