Beredskap

Vår lokale forankring gjør at vi har et sterkt engasjement for samfunnet i Longyearbyen.

LNSS er en betydelig ressurs innen sikkerhet og beredskap på Svalbard. Vi inngår i beredskapsplanverket og er representert i beredskapsrådet. Vi er del av den statlige oljevernberedskapen med fem medlemmer i depotstyrken som deltar på øvelser to ganger i året. Våre ressurser blir også ofte benyttet i forbindelse med ulykker og andre uforutsette hendelser.

For Longyearbyen lokalstyre har vi ansvar for kommunale tjenester som veivedlikehold både sommer og vinter.